Udrażnianie rowów melioracyjnych

logowf

Zarośnięte i niedrożne rowy melioracyjne są powodem podtopień gruntów i posesji po niewielkim nawet deszczu, nie mówiąc już o wiosennych roztopach czy okresach ciągłych i ulewnych opadów. Dlatego Gmina Krasnosielc podjęła działania związane z udrożnieniem rowów melioracyjny rezultacie udrożniono rowy na odcinku 14 600 mb, co przyczyniło się do ochrony ok. 2,68 ha powierzchni terenów zurbanizowanych. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w formie dotacji z WFOŚIGW w Warszawie w wysokości 21 900,00 zł. Natomiast całkowity koszt to 51 100,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »