Komunikat !!!

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy o odwołaniu imprezy obrzędowej pn. „Kiszenie kapusty”, która została zaplanowana na dzień 18.10.2014 r. Decyzja ta została podjęta ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację warsztatów w ramach „Tygodnia Regionalnego” i imprezy obrzędowej „Kiszenie Kapusty””, co wiąże się z ryzykiem odmowy przyznania wsparcia.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »