Uroczyste otwarcie drogi w Niesułowie i boiska w Amelinie

W czwartek 16.10.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Niesułowo. Jest to jedna z kluczowych inwestycji, gdyż dzięki przeprowadzonej modernizacji ciągu drogowego o długości ok. 1200 mb. mieszkańcy mogą poruszać się bezpieczniej i wygodniej. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 147 tys. zł., z czego 51 % stanowi dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W tym samym dniu odbyła się również uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy szkole podstawowej w Amelinie. Mieszkańcy, a zwłaszcza społeczność szkolna od lat czekali na ten obiekt sportowy. Gmina pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rozwoju Bazy Sportowej w wysokości 200 tys. zł., a całkowita wartość zadania wyniosła 337 tys. zł.

W uroczystościach uczestniczyli m. in.: Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński – radni Województwa Mazowieckiego, Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc oraz przedstawiciele władz lokalnych i okoliczni mieszkańcy.

Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi, lampki szampana, tortu oraz poczęstunku. Wójt Gminy bardzo serdecznie dziękuje za zaangażowanie i wszelką pomoc w organizacji uroczystości mieszkańcom wsi Niesułowo i Amelin oraz druhom z OSP Niesułowo.

Zapraszamy do galerii

Wideo

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »