„EKOpozytyw MAZOWSZA” dla Gminy Krasnosielc

W dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego celem było promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku 2013, w sposób wyróżniający, wykazały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Do konkursu zostało nominowanych 57 beneficjentów w 9 kategoriach tematycznych:
– ochrona wód,
– gospodarka wodna,
– odnawialne źródła energii,
– ochrona powierzchni ziemi,
– edukacja ekologiczna – dla jednostek samorządu terytorialnego,
– edukacja ekologiczna – dla pozostałych podmiotów,
– ochrona przyrody,
– pozyskiwanie środków unijnych,
– samorząd przyjazny środowisku Mazowsza.
Wśród 9 – ciu laureatów na podium stanęła Gmina Krasnosielc jako zwycięzca w kategorii „edukacja ekologiczna”. Na ręce Wójta Gminy Krasnosielc Pawła Ruszczyńskiego został przekazany czek o wartości 10 tys. zł. oraz pamiątkowa statuetka.
To namacalny dowód, że Gmina Krasnosielc jest najlepszym na Mazowszu samorządem pozyskującym środki z WFOŚiGW na działania edukacyjne niosące za sobą pożytek dla jej mieszkańców.
Przypomnijmy, że w okresie ostatnich 4 lat Gmina Krasnosielc pozyskała na projekty preokologiczne ok. 1 mln. zł., z czego ok. 50% stanowiła dotacja na edukację ekologiczną (budowa ścieżki przyrodniczej „Z lasem za pan brat”, budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej przy placówkach szkolnych, konkursy oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, akcje zbiórki odpadów, zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół m. in. laptopy, tablice multimedialne, mikroskopy, telewizory, DVD itp.).

Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na kontynuację działań ekologicznych w Gminie Krasnosielc.

Zapraszamy do galerii

wideo

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »