Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie biorą udział w akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Przyjazny Świat Dziecka”. Fundacja zaprosiła naszą szkołę do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Odzew był bardzo duży rodzice wraz z dziećmi przez cały rok zbierali makulaturę i przynosili do szkoły. W akcję zaangażowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych, tu rodzice a nawet dziadkowie „taszczyli” wielkie kartony makulatury. Akcja ta ma również wymiar edukacyjny, gdyż uczy dzieci empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Nasze dzieci chętnie pomagają innym a tym bardziej innym dzieciom potrzebującym. Poza tym uczniowie poprzez taką edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregacji odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.
Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odebrała ją ze szkoły. Pierwszy odbiór był w lutym, a ostatni w wakacje razem oddaliśmy ponad 1700 kg. Wśród dzieci znaleźli się tacy, którzy przynieśli do szkoły powyżej 130 kg. Akcja będzie trwała w dalszym ciągu, gdyż jesteśmy otwarci na pomoc innym.
Chcemy podziękować wszystkim, którzy przynoszą do szkoły makulaturę.

Hanna Kęszczyk

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »