ZAWIADOMIENIE

Dnia 5 listopada br. (tj. środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze gminy Krasnosielc
– obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2014-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »