Święto Niepodległości

W dniu 7 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbył się apel z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem pań I. Chełchowskiej i H. Talarskiej. Razem z występującymi odbyliśmy wędrówkę poprzez burzliwą historię naszego kraju, poprzez 123 lata zaborów. Wspomniane zostały najważniejsze zrywy narodowowyzwoleńcze Polaków od Insurekcji Kościuszkowskiej poprzez Powstania – Listopadowe, Styczniowe, Wielkopolskie aż do czasów I wojny światowej i do Legionów Polskich J. Piłsudskiego. Całość wzbogacały piosenki m. in.: „Piechota”, „Wojenko, wojenko”, „Pierwsza kadrowa”, „Legiony”. Montaż zakończyła recytacja wiersza Marii Konopnickiej „Rota”.
Apel podsumował pan dyrektor mówiąc m. in.: „…możecie być z siebie dumni, że przygotowaliście tak trudny apel , mam nadzieję że każdy z was będzie pamiętał dlaczego obchodzimy to święto. Mam też nadzieję, że będziecie pamiętać o tych którzy przelewali krew za naszą Ojczyznę”.
W tym samym dniu odbył się też uroczysty apel w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II przygotowała go młodzież pod kierunkiem pani Barbary Dudek i Małgorzaty Turowskiej. Uroczystość rozpoczęła się występem orkiestry dętej z Pienic składającej się z naszych absolwentów ,która odegrała naszą pieśń patriotyczną „Rotę’’. Występujący uczniowie przypomnieli o 123 latach niewoli Polski , począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy. Przekazywane treści były wspomagane przez prezentację multimedialną , co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Na zakończenie głos zabrał wicedyrektor Mirosław Chodkowski dziękując młodzieży wraz z opiekunami za tak wspaniałą lekcję historii.

Andrzej Sierak

Dzień Niepodległości w Krasnosielcu  3     Dzień Niepodległości w Krasnosielcu  2

Dzień Niepodległości w Krasnosielcu  1

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »