Podsumowanie programu pn.: „Okaż kulturę i szanuj naturę!”

logowf

W ramach tej akcji przeprowadzono konkursy ekologiczne, warsztaty oraz akcję sprzątania świata.

Konkursy ekologiczne:
1. Konkurs fotograficzny „Pokażmy piękno natury” – zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii promujących najczystsze rejony na terenie Gminy Krasnosielc.
2. Rodzinny konkurs „Eco – fashion” – zadaniem uczestników konkursu było wykonanie i przedstawienie ekologicznego stroju z surowców wtórnych.
Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, Komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie prace i spośród autorów prac jej członkowie wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:
W konkursie „Pokażmy piękno natury” laureatami zostali:
I miejsce – Hubert Regulski
II miejsce – Kamil Skoroda
III miejsce – Radosław Ochtera

W konkursie „Eco fashion”:
I miejsce – Oliwia Płuciennik
II miejsce – Klaudia Kowalczyk
III miejsce – Agnieszka Banasiak
Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali wyróżnienia.

Warsztaty pn. „Zielona opowieść”
W miesiącu sierpniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyły się zajęcia warsztatowe, które przeprowadzili trenerzy z Grupy T. Na warsztatach powstawały różne  rzeczy: opaski indiańskie, zwierzątka z masy papierowej, którą następnie kolorowano. Odbył się konkursy na najładniejszy bajkowy rysunek oraz spektakl ekologiczny.  Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali upominki.

Akcja sprzątania lasów
We wrześniu odbyła się Akcja Sprzątania Świata. W akcji mógł uczestniczyć każdy, komu zależy na pozytywnym wizerunku swojego otoczenia, a zwłaszcza terenów leśnych. Należy mieć na uwadze fakt, że porzucanie w lesie śmieci tworzą nieraz hałdy dzikich wysypisk. To nie tylko brzydki obrazek ale przede wszystkim to olbrzymie niebezpieczeństwo dla środowiska, dla gleby, dla dziko żyjących zwierząt. Porzucone w lesie odpady często stają się miejscem poszukiwania przez zwierzęta leśne pożywienia, zjadane przez nie mogą prowadzić do ich śmierci, z kolei odłamki szkła, metali mogą je kaleczyć a sznurki prowadzą do splątania nóg, zwłaszcza ptaków. Tam z kolei, gdzie mamy do czynienia z substancjami organicznymi powstają dogodne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, roznoszących choroby. Dzikie wysypiska mogą powodować zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania i rozwoju w śmieciach wielu bakterii, grzybów i innych patogenów. Gnijące substancje są również źródłem nieprzyjemnych zapachów.
Mamy nadzieję, że w przyszłości do odkrywania pięknej Polski wystarczy tylko miły spacer do lasu.

Powyższe zadania zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 14 369,00, a całkowity koszt przeprowadzenia programu wyniósł 14 370,10 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »