Pasowanie na czytelnika

W dniu 26 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników Biblioteki Szkolnej. Uczennice z kl. I a Gimnazjum: Wiktoria Andruchewicz, Patrycja Grzymek, Barbara Kaczorek, Barbara Olkowska i Julia Oleksy wraz nauczycielami bibliotekarzami p. Marzenną Sierak i p. Andrzejem Sierakiem przygotowali bajkową inscenizację.
Uczniowie nauczania początkowego zostali przeniesieni na zamek Króla Książek, po którym oprowadzały Książkowe Księżniczki. Przybliżyły one pierwszakom sposoby dbania o książkę, jak zachować się w bibliotece i jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Całość wzbogacały piosenki w wykonaniu Książkowych Księżniczek takich jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Żeby dużo wiedzieć w szkole”, „Dziś w bibliotece”.
Najważniejszym momentem było uroczyste ślubowanie uczniów, ich zapewnienie że zawsze będą dbać o książki i szanować je. Pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki dokonał Dyrektor Zespołu Szkół pan Andrzej Maluchnik. Na pamiątkę pasowania pierwszaki otrzymały kolorowe książeczki i listy do rodziców, w których nauczyciele bibliotekarze zwrócili uwagę jak ważne w rozwoju dziecka jest czytanie.
Na zakończenie głos zabrał pan Dyrektor, pogratulował uczniom klas pierwszych zostania czytelnikami biblioteki szkolnej. Zachęcał do częstych odwiedzin biblioteki i wypożyczania książek. Przenoszą one bowiem w świat wyobraźni, rozbudzają chęć poznawania coraz to nowych rzeczy.

Marzenna Sierak

Pasowanie na czytelnika 2 Pasowanie na czytelnika 1 Pasowanie na czytelnika 3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »