Dnia 1 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się I Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Dnia 1 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się I Sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach wyborów w gminie.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
– podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
8. Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
– podjecie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
9. Sprawy organizacyjne i zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »