Lekcja regionalna

Uczniowie klasy V na zajęciach przyrody poznają Polskę, jej regiony, województwa, krajobrazy. Podsumowanie tych zajęć było bardzo ciekawe. Klasa została podzielona na grupy, każda z grup wybrała jeden region Polski. Celem grup było przygotować prezentację wybranego regionu. Uczniowie przygotowywali się do prezentacji około 3 tygodni. Wymagało to od nich spotkań poza lekcjami, poszukiwania różnych informacji, wykonania prac plastycznych charakterystycznych dla danego regionu. Uczniowie włączyli się aktywnie i chętnie do przygotowania prezentacji.
Na dzień prezentacji zaproszona została Pani Dyrektor. Przystąpiono do prezentacji regionów: „Podhale”, „Krakowianie”, „Kurpie”. Każda z grup w interesujący sposób zaprezentowała wybrany region.
Grupa „Kurpie” przygotowała gazetkę o tym regionie, na której umieściła różne wycinanki kurpiowskie oraz dokładne granice Kurpi. Jedna z uczennic przedstawiła zwyczaje kurpiowskie i najważniejsze potrawy, prace oraz tradycje. Uczniowie zaprosili również wszystkich do wspólnego tańca połączonego z poczęstunkiem. Zaprezentowali przyśpiewki Kurpiowskie w gwarze. Jedna z uczennic wystąpiła w oryginalnym stroju kurpiowskim.
Grupa „Krakowianie” zaprezentowała również strój krakowski. Uczniowie tej grupy przygotowali ciekawy pokaz slajdów przedstawiający główne zwyczaje tego regiony oraz legendy z nim związane. Jeden z uczniów wykonał Hejnał Mariacki na trąbce. Grupa ta zaprosiła wszystkich do wspólnego Krakowiaka.
Grupa „Podhale” zaprezentowała stroje damskie i męskie charakterystyczne dla tego regionu. Krótko przedstawili tradycje tego regionu oraz ciekawe historie. Przygotowali również krótkie humorystyczne przedstawienia o bacach (nazwa charakterystyczna dla gospodarzy w tym regionie).
Każda z grup w bardzo ciekawy sposób przedstawiła wybrany region Polski. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do przygotowania prezentacji. Dzięki tym przygotowaniom bardziej zostały przybliżone tradycje i regiony w Polsce.

Hanna Kęszczyk

???????????????????????  ???????????????????????

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »