Będzie remont ulic w Krasnosielcu

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji ulic: Rynek, Młynarskiej, Polnej i Przejściowej w Krasnosielcu. W dniu 28 listopada 2014 r. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził ostateczną listę inwestycji planowanych do realizacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród nich znalazł się projekt przebudowy krasnosielckich ulic, w ramach którego planuje się w 2015 roku ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników i miejsc parkingowych w centrum Krasnosielca oraz wyznaczenie przejść dla pieszych. Koszt zadania oszacowano na 1 362 836,17 zł, a dotacja wyniesie do 626 023,60 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »