Zawiadomienie o terminie II Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 3 grudnia (tj. środa) 2014 r. o godz. 1000 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Proponuję następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji,
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Ustalenie składu osobowego komisji rady:
– podjęcie uchwały.
5. Wybór komisji rewizyjnej:
– podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
– ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krasnosielc
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »