Rozstrzygnięto konkursy ekologiczne

Z wielką przyjemnością informujemy o wyłonieniu laureatów czterech ekologicznych konkursów.
Pierwsze dwa konkursy pn. „Pokażmy piękno natury” oraz „Eco fashion” adresowane były do wszystkich mieszkańców gminy Krasnosielc. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, Komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie prace i spośród autorów nadesłanych zdjęć jej członkowie wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:

W konkursie „Pokażmy piękno natury” laureatami zostali:
I miejsce – Hubert Regulski
II miejsce – Kamil Skoroda
III miejsce – Radosław Ochtera

Wyróżnieni:
Tomasz Bielawski, Jakub Dudek, Aleksandra Rogala, Klaudia Kowalczyk, Radosław Regulski, Paweł Skoroda.

W konkursie „Eco fashion”:
I miejsce – Płuciennik Oliwia
II miejsce – Klaudia Kowalczyk

O sposobie odbioru nagród laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani indywidualnie.

Trzeci konkurs pn. „Wszystkie dzieci segregują śmieci” skierowany był do uczniów klas I-VI. Uczestnicy konkursy mieli za zadanie zaprojektować w całości lub części z odpadów folder reklamowych nawiązujący do idei segregacji odpadów oraz ponownego ich wykorzystania. Spośród złożonych prac jury nagrodziło autorów najlepszych folderów:

W kategorii klas I-III:
I miejsce – Klaudia Bednarczyk kl. II Drążdżewo
II miejsce – Wiktoria Skrobecka kl. III PSP Raki
III miejsce – Adam Ślaski kl. II PSP Drążdżewo

Wyróżnieni:
Michalina Mamińska- kl. I b PSP Krasnosielc
Agnieszka Olkowska- kl. III PSP Raki
Oliwia Piórecka- kl. III PSP Krasnosielc
Kacper Czarnecki- kl. III PSP Drążdżewo
Zuzanna Załęska- kl. III PSP Krasnosielc
Weronika Wronowska- kl. II PSP Krasnosielc
Natalia Wyszyńska – kl. III PSP Drążdżewo
Kamila Wejner- kl. I PSP Raki
Katarzyna Matjasik- kl. I PSP Raki

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce: Dorota Kęszczyk- kl. IV PSP Drążdżewo
II miejsce: Mateusz Mamiński kl. VI PSP Krasnosielc
III miejsce: Aleksandra Zega- kl. VI PSP Drążdżewo
Wyróżnieni:
Marcin Wylot- kl. V PSP Drążdżewo
Karolina Mrozek- kl. V PSP Drążdżewo
Mateusz Bartosiewicz – kl. IV PSP Raki
Agnieszka Kołakowska- kl. VI PSP Krasnosielc
Mateusz Wróblewski- kl. IV PSP Krasnosielc
Zuzanna Pliszka- kl. VI PSP Drążdżewo
Norbert Grabowski- kl. IV PSP Krasnosielc
Gabriela Wróblewska- kl. VI PSP Drążdżewo
Julia Kalinowska- kl. IV PSP Krasnosielc
Paulina Goździewska- kl. IV PSP Drążdżewo

Nagrody dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Wszystkie dzieci segregują śmieci” zostaną przekazane przez dyrekcję poszczególnych szkół.

Konkurs „Ekologiczna zagroda” skierowany był do przedszkolaków z terenu naszej gminy. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez grupy dzieci pod okiem opiekunów ekologicznej zagrody z odpadów. Każda praca została wykonana estetycznie i w bardzo ciekawy sposób. Dlatego jury przyznało nagrody dla wszystkich dzieci oraz ich opiekunów.

Celem konkursów było m. in.: promowanie działań recyklingowych, wzbudzanie wrażliwości ekologicznej i twórczej inspiracji, pogłębianie wiadomości na temat zagospodarowania odpadów i ich wykorzystania oraz kształtowanie zdrowych nawyków już od najmłodszych lat.
Konkursy zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Warszawie
w wysokości ok. 34 tys. zł., a całkowity koszt to ok. 36 tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »