Wyposażono placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

logowf

W dniu 19.12.2014 r. do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Krasnosielc tj. w Amelinie, Drążdżewie, Krasnosielcu i w Rakach oraz działających przy nich oddziałów przedszkolnych został dostarczony następujący sprzęt edukacyjny: tablice multimedialne, laptopy, mikroskopy oraz pomoce dydaktyczne: lekcjoteka przyroda, multimedialny ekologiczny program edukacyjny, pomoce do obserwacji obiegu wody w przyrodzie, pomoce do obserwacji roślin i zwierząt „mały ogrodnik”, multimedialny układ słoneczny, aparaty cyfrowe, globusy. Zakup powyższego sprzętu i pomocy dydaktycznych umożliwia realizację przez placówki oświatowe programu edukacji ekologicznej w pięciu modułach: ziemia, woda, powietrze, gospodarka odpadami oraz odnawialne źródła energii.

Zastosowanie nowoczesnych multimedialnych programów edukacyjnych oraz narzędzi do obserwacji przyrody przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego pozwala na wykorzystanie programu na różnych poziomach nauczania.

Zadanie ma charakter długofalowy gdyż umożliwia realizację programu edukacji ekologicznej oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych przez kolejne lata.

Zakup został dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji, w wysokości 78683,73 zł, natomiast całość zadania wyniosła 78 683,73 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »