Nabór wniosków o bezpłatny odbiór eternitu

W związku z zamierzeniem ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców zamierzających pozbyć się eternitowych pokryć dachowych w 2015 roku do złożenia wniosku o usunięcie azbestu.

Warunki dofinansowania:

Zadania polegające na usuwaniu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85 % i z budżetu Gminy Krasnosielc w wysokości 15 % kosztów dotyczących:
– demontażu pokryć eternitowych,
– przewiezienia z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,
– utylizacji azbestu.

UWAGA! Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem eternitu w roku 2015 proszone są o wypełnienie ankiety i wniosku, które dostępne na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl w zakładce Inwestycje – Usuwanie azbestu oraz w Urzędzie Gminy w pok. 21 i złożenie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 29 71-400-47.

Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone

Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu azbestu

Wniosek

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »