Gala Szkoły Dialogu

W dniu 9 stycznia bieżącego roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok pracy Szkoły Dialogu, w której udział wzięli uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. W tym roku otrzymała ona honorowy patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uroczystość podsumowywała rok 2014, w którym program był obecny w 41 szkołach w całej Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00, a zebranych (ok. 1200 osób) powitał prowadzący – znany aktor Robert Koszucki. Podczas trzygodzinnej gali przemawiało wielu znakomitych gości, takich jak: Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, Prezes Forum Dialogu – Andrzej Folwarczny, Przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu – Henryk Wujec, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania – Małgorzata Fuszara.
„Jest was coraz więcej. Cieszy to, (…) pokazuje stosunek nas wszystkich, także młodzieży, do tego świata, który już nie istnieje, ale który można odtwarzać na podstawie zabytków materialnych, wspomnień osób starszych. To bardzo ważne, nie tylko ze względów historycznych i dokumentacyjnych” – mówił do uczestników programu Bogdan Borusewicz. Podkreślił, że zajmowanie się historią Żydów polskich buduje „zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję”. „To bardzo ważne, szczególnie w Polsce, która teraz narodowo jest homogeniczna” – zaznaczył. Podziękował uczniom za otwieranie umysłów i serc na innych.
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara mówiąc o programie „Szkoła Dialogu” zacytowała jego przesłanie: „wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci”. Podkreśliła, że siłą tego projektu, jest to, że opiera się ona na pracy własnej uczniów wspartej przez trenerów i nauczycieli i na osadzeniu go w lokalności, poznaniu miejsca, w którym się żyje, w tym jego historii.
Nie zabrakło również występów artystycznych w wykonaniu uczniów biorących udział w projektach.
„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów i nauczycieli odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.W efekcie uczniowie przygotowują sami scenariusze lekcji, wycieczki po mieście, przygotowują strony internetowe, kręcą filmy, czy sprzątają cmentarze żydowskie. Swoimi działaniami starają się zainteresować innych zarówno swoich rówieśników, jak i starszych mieszkańców swoich miejscowości.
Kiedy nadszedł kluczowy moment gali, wszyscy siedzieli jak na szpilkach i zaciskali kciuki. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu otrzymało tytuł Szkoły Dialogu, a także znalazło się w gronie 15-tu finalistów! W nagrodę otrzymaliśmy pamiątkowe gadżety a dla szkoły kilka publikacji książkowych.
Za najciekawsze uznano jednak działania podjęte przez uczniów ze Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie. Zrealizowali oni projekt „Nieobecni – obecni”, czyli szereg działań w przestrzeni publicznej, m.in. wycieczki po mieście śladami jego żydowskich mieszkańców, koncert, dwie wystawy fotografii, akcja informacyjna, a także konkurs plastyczny. W nagrodę uczniowie pojadą na wyjazd studyjny do Krakowa.
Chociaż naszej grupie nie udało się zwyciężyć, to tytuł finalisty jest nie byle czym i możemy być z siebie dumni. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia przygoda naszego gimnazjum ze „Szkołą Dialogu”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę na facebook. Wystarczy wpisać Śladami Żydów krasnosielckich https://www.facebook.com/zydzikrasnosielc?ref=ts&fref=ts

Patrycja Śladowska
Agnieszka Radomska

Gala Szkoły Dialogu 3     Gala Szkoły Dialogu 1    Gala Szkoły Dialogu 2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »