Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej”

Zapytanie ofertowe

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »