Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Krasnosielcu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce pierwszą edycję DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i FDN) zorganizowało w 2005 roku. Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
10 lutego 2015 r. obchodzono już po raz 11 Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu
od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami są
w tym roku także Microsoft i Facebook. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Joannę Kluzik-Rostkowską – Minister Edukacji Narodowej, prof. Lenę Kolarską-Bobińską – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzeja Halickiego – Ministra Administracji i Cyfryzacji, Magdalenę Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka. Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” (“Let’s create a better Internet together”) zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.dbi.pl. W  Zespole Szkół w Krasnosielcu – Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkole Podstawowej obchodziliśmy go po raz trzeci, chociaż tematyka była już wielokrotnie omawiana na lekcjach informatyki oraz podczas lekcji wychowawczych. W ramach obchodów DBI dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej przeprowadzono konkurs informatyczny na prezentację multimedialną i konkurs informatyczno – plastyczny na plakat, oba pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Konkursy miały na celu propagowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci oraz postawy świadomego i kulturalnego użytkownika sieci Internet. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela informatyki Mariusza Bobińskiego przygotowali prezentacje multimedialne o tematyce bezpieczeństwa w sieci i zasadach netykiety, przygotowali gazetkę ścienną w pracowni komputerowej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz praw i obowiązków w sieci, a także zasad netykiety. Przygotowali również plakaty promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”, pod kierunkiem p. Aliny Błaszkowskiej. Następnie wykonano dekorację, która eksponowała na parawanach plakaty stworzonych przez uczniów w ramach konkursu. Natomiast 10 marca 2015r.
odbył się apel podsumowujący obchody DBI, podczas którego zaprezentowano laureatów wyłonionych w konkursach oraz ich prace. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody. Podczas apelu uczniowie klasy V a zaprezentowali, przygotowane pod kierunkiem p. Aliny Błaszkowskiej przedstawienie pt. ”Bezpieczny Internet” oraz piosenki tematyczne.
W konkursie informatyczno – plastycznym na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wyłoniono zwycięzców i przyznano dyplomy i nagrody następującym uczniom gimnazjum:
–    I miejsce – Wiktoria Andruchewicz, kl. I a,
–   II miejsce – Barbara Olkowska, kl. I a.
Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej:
–    I miejsce – Martyna Jasińska, kl. V b,
–   II miejsce – Kinga Sendal, kl. V a,
–  III miejsce – Jakub Jurczewski, kl. VI a.
W informatycznym konkursie pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”
za wykonanie najlepszej prezentacji multimedialnej przyznano dyplomy i nagrody następującym uczniom gimnazjum:
–    I miejsce – Barbara Kaczorek, kl. I a,
–   II miejsce – Wiktoria Andruchewicz, kl. I a.
Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej:
–    I miejsce – Kinga Sendal, kl. V a,
–   II miejsce – Diana Grabowska, kl. VI a,
–  III miejsce – Kacper Podgórski, kl. IV a.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Wydawnictwo Helion.
Internet daje dzieciom i młodzieży wiele możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności ale też jest źródłem niebezpieczeństw. Nie można jednak tylko zabraniać dzieciom i stawiać kolejne zakazy korzystania z Internetu ani pozostawić ich samym sobie wobec niebezpiecznych sytuacji i ludzi czyhających w sieci. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sieci jest możliwe przede wszystkim na drodze edukacji. Świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa pomoże im stać się odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. Takie właśnie cele i zadania edukacyjne postawili przed sobą organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Krasnosielcu.
Uczniowie z wielkim entuzjazmem przygotowywali się do obchodów DBI, włożyli wiele wysiłku w wykonanie prac konkursowych i przedstawienia. Wiedza jaką zdobyli i zaprezentowali świadczy o tym, że główny cel został osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świadomymi i mądrymi internautami.

Mariusz Bobiński

 

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »