Zaproszenie do udziału w projekcie „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Projekt zakłada objęcie wsparciem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 18 – 25 lat, nieaktywne zawodowo.
Informacje o rekrutacji uczestników do dnia 11 marca br.;
Liczba miejsc ograniczona
Prosimy o informację zwrotną do dnia 11 marca br. na adres e-mail: jarekkurowski307@interia.pl, lub klubpracy.ohp@wp.pl
Osoby do kontaktu:
Jarosław Kurowski – tel. 697 309 804
Agnieszka Rolińska – tel. 606 637 346

Termin realizacji projektu marzec – sierpień
Formy wsparcia:
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (20 godz./gr.);
– Kurs przedsiębiorczości (30 godz./gr.);
– Kurs zawodowy w zakresie zawodów ginących dla młodzieży
(ok. 300 godz./os., w tym 180 godzin realizowanych na poziomie MWK OHP
i 120 godzin realizowanych w ECKIW OHP w Roskoszy)
Kursy w zawodach:
Krawiec – tkacz, robótki ręczne, hafciarstwo;
Stolarz – renowacja mebli, kołodziej, bednarz
odbywać się będą w OSiW OHP w Jaciążku (na poziomie MWK OHP)

Harmonogram realizacji form wsparcia przewidzianych w projekcie
Kursy zawodowe realizowane będą według następujących modułów:
180 godzin:
– 10 godz. – technologia,
– 10 godz. – maszynoznawstwo,
– 10 godz. – rysunek techniczny lub dokumentacja techniczna,
– 10 godz. – materiałoznawstwo,
– 140 godz. – praktyczne zajęcia warsztatowe przygotowujące do określonego zawodu.
Kursy zakończą się egzaminem sprawdzającym umiejętności zawodowe.
Pozostała część kursów zawodowych dla młodzieży realizowana będzie w ECKiW w Roskoszy na warsztatach praktycznej nauki zawodów ginących dla 160 uczestników projektu. 120 godz. – nabywanie umiejętności dodatkowych w ramach przeszkolenia przez consultantów rzemiosła w ginącym zawodzie (Nadbużański Uniwersytet Ludowy)

 

Ulotka Ginące zawody

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »