Rozstrzygnięto konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy będzie realizował gminne zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do dnia 11 marca do godz. 10.00 na ogłoszony konkurs wpłynęła tylko 1 oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”, którą komisja zaopiniowałą pozytywnie i przyznała Klubowi dotację w wysokosci 33 tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »