Dzień Profilaktyki

W dniu 19 marca 2015 r. w Krasnosielcu odbył się w Dzień Profilaktyki. Wzięło w nim udział 84 uczniów z klas: V- VI szkoły podstawowej oraz 118 uczniów z klas I i II gimnazjum. Uczniowie klas piątych i szóstych mieli warsztaty na temat : „Współczesne zagrożenia. Uzależnienie od internetu i komputera”. Podczas zajęć dowiedzieli się jak rozpoznawać pierwsze symptomy uzależnienia oraz poznali skutki, jakie niesie za sobą długotrwałe przesiadywanie przed komputerem. W trakcie spotkania podjęta została rozmowa na temat tego, w jaki sposób korzystać z Internetu, by sprzyjał on rozwojowi potencjału ucznia.
Na warsztatach omawiano:
– rodzaje uzależnienia (od sieci i komputera, socjomania internetowa),
– objawy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu,
– skutki fizjologiczne, psychiczne oraz społeczne uzależnienia,
– rozsądne korzystanie z komputera szansą na rozwój intelektualny ucznia,
– zagrożenia w Internecie (hejting, ochrona danych osobowych, bezkrytyczny odbiór informacji).
Klasy pierwsze gimnazjum odbyły warsztaty pn.: „Aktywna nauka. Techniki” Aktywne metody nauczania to łatwiejsza, bardziej urozmaicona nauka i cenna broń w zwalczaniu nałogów. Podczas zajęć uczniowie odkrywali w sobie nowe umiejętności. Zobaczyli jak można zdobywać wiedzę metodami aktywnymi: mnemotechniki, mapy myśli, notatki. Zostali zapoznani z systemami reprezentacyjnymi człowieka (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, poznali swoje dominujące zmysły. Podczas tego warsztatu uczniowie otrzymali fascynujące wskazówki niezbędne do osiągania swoich zamierzonych celów.
Natomiast klasy drugie gimnazjum uczestniczyły w warsztatach na temat: „Marihuana. Requiem dla życia. Uczniowie dowiedzieli się co to jest substancja psychoaktywna, co to jest uzależnienie, jak ono przebiega, jakie są krótkotrwałe skutki działania THC. Otrzymali także informacje na temat negatywnych skutków działania narkotyków, wpływu palenia na iloraz inteligencji, omówili mit o nieszkodliwości marihuany i reklamy narkotyków w mediach i w muzyce.Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali w grupach, tworzyli rysunki, dyskutowali, byli bardzo zaangażowani.

Iwona Ziemska

Dzień Profilaktyki 3   Dzień Profilaktyki 1   Dzień Profilaktyki 2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »