Modernizacja SUW w Krasnosielcu

logo

Rozpoczęto prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krasnosielcu. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. Firma Krevox z Warszawy złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wykonawcą inwestycji za kwotę 1 783 500,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z PROW 2007 – 2013 dotacją w wysokości ok. 1 mln 100 tys. zł i musi zostać rozliczone do końca czerwca. Zakończenie prac planuje się na 20 maja. Remont SUW jest kontynuacją projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w Gminie Krasnosielc – II etap”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »