Dzień przedsiębiorczości

25 marca w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki odbył się po raz piąty Dzień Przedsiębiorczości. W Polsce był organizowany dwunasty raz przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.
Jego ideą jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mają stworzone warunki do podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Mogą też skonfrontować wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością oraz zrozumieć związek między wykształceniem i karierą zawodową.
Młodzież szkolna, chcąc poznać specyfikę pracy różnych zawodów, spędziła Dzień Przedsiębiorczości w Urzędzie Gminy, Posterunku Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i Publicznym Przedszkolu Samorządowym.
Krasnosielccy urzędnicy już od kilku lat uczestniczą w tym ważnym przedsięwzięciu i chętnie dzielą się swoją wiedzą z młodymi, stojącymi przed trudnymi wyborami ludźmi.

Podziękowania

Podziękowania

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »