Zakup instrumentów muzycznych oraz mundurów wyjściowych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pienic

logo22

W br. Gmina Krasnosielc zrealizowała projekt pn. „Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pienic. W ramach projektu orkiestra została doposażona w akcesoria oraz instrumenty muzyczne, tj. sakshorn, tubę i trąbkę, a także w10 kompletów strojów wyjściowych damskich i męskich. Zakupione instrumenty umożliwią wzbogacenie repertuaru orkiestry o oryginalne brzmienie oraz poszerzenie składu orkiestry o nowych członków, a galowe mundury podniosą estetykę i ujednolicą wygląd muzyków biorących udział w rożnych koncertach i występach. Całkowita wartość projektu wynosi 32 837,23 zł, w tym 21 357,55 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

 Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »