Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

logo11

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Krasnosielc przystąpiła do opracowania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc”
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!
znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;
Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badania ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!
Ankiety należy wypełnić w terminie do 24 kwietnia 2015 roku.
Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: http://goo.gl/forms/gyLwUuqbde mieszkańcy
http://goo.gl/forms/pylz8sABUJ przedsiębiorcy
Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Krasnosielc. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej). Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

1. Osobiście – w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc
2. Listownie za pomocą poczty na adres: 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40 z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”
Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie!
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Krasnosielc, bezpośrednio lub pod numerem telefonu (29) 71-400-47 lub 29 71-400-41.
Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

 

Wójt – Paweł Ruszczyński

 

Plakat_PGN_Krasnosielc

Broszura_PGN_Krasnosielc

Ankieta_Mieszkańcy

Ankieta_Przedsiębiorcy

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »