Trwa kontynuacja modernizacji SUW w Krasnosielcu

logo
Trwają prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krasnosielcu. Wykonawcą inwestycji jest Firma Krevox z Warszawy. Zakończenie prac planuje się na 20 maja. Modernizacja SUW jest kontynuacją projektu „Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej w Gminie Krasnosielc – II etap”. Zadanie jest dofinansowane z PROW 2007 – 2013 dotacją w wysokości ok. 1 mln 100 tys. zł, a całkowita wartość zadania wynosi 1 783 500,00 zł.

Modernizacja SUW w Krasnosielcu 1   Modernizacja SUW w Krasnosielcu 2  Modernizacja SUW w Krasnosielcu 3 Modernizacja SUW w Krasnosielcu 1

Modernizacja SUW w Krasnosielcu 2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »