90-lecie jednostki OSP Pienice

W sobotę, 2 maja br. w Gminie Krasnosielc odbyła się podwójna uroczystość – Święto Strażaka oraz piękny jubileusz 90 – lecia powstania jednostki OSP w Pienicach.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową, którą w intencji strażaków i ich rodzin sprawował ks. dziekan Andrzej Golbiński.
W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe i reprezentanci okolicznych jednostek, a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Członek Zarządu Głównego ZOSPRP – Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR – Jacek Bachański, Komendant Powiatowy PSP – Piotr Brdękiewicz, Radny Województwa Mazowieckiego – Mirosław Augustyniak, Burmistrz Makowa Mazowieckiego – Tadeusz Ciak, Prezes Zarządu Miejskiego ZOSPRP w Makowie Mazowieckim – Cezary Kołodziejski. Przy wtórze Strażackiej Orkiestry Dętej z Pienic oraz mażoretek wszyscy przeszli na plac przy remizie, gdzie miał miejsce ciąg dalszy wydarzenia.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński w jednej osobie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną służbę i złożył życzenia z okazji ich święta. Ponadto podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji niniejszej uroczystości oraz hojnym sponsorom. Słowa uznania wójt skierował również do tych, którzy wspierają działania gminy na rzecz straży pożarnej.
Później po wciągnięciu na maszt flagi państwowej odbyło się uroczyste odznaczenie zasłużonych strażaków oraz podziękowanie im za długoletnią służbę.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa

– Dh Stanisław Kołakowski – OSP Pienice
– Dh Jan Napierski – OSP Pienice
– Dh Czesław Olszewski – OSP Pienice
– Dh Stanisław Zalewski – OSP Pienice

­ Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– Dh Bogdan Dębek – OSP Pienice
– Dh Kazimierz Dębek – OSP Pienice
– Dh Kazimierz Domański – OSP Wola Włościańska
– Dh Cezary Faderewski – OSP Drążdżewo
– Dh Piotr Grabowski – OSP Pienice
– Dh Ireneusz Zaleski – OSP Pienice

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– Dh Tomasz Dudek– OSP Drążdżewo
– Dh Wojciech Grabowski- OSP Przytuły
– Dh Wojciech Kiliańczyk- OSP Krasnosielc
– Dh Krzysztof Kołakowski- OSP Pienice
– Dh Kazimierz Mikulak – OSP Raki
– Dh Adam Milewski- OSP Pienice
– Dh Krzysztof Olkowski- OSP Pienice
– Dh Karol Zalewski – OSP Pienice
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

– Dh Dionizego Matjasik – OSP Drążdżewo
Odznaka „Strażak Wzorowy”

– Dh Łukasz Dziomba– OSP Drążdżewo
– Dh Daniel Grzegorczyk– OSP Pienice
– Dh Marek Klicki – OSP Krasnosielc
– Dh Piotr Napierkowski s. Kazimierza- OSP Pienice
– Dh Piotr Napierkowski s. Stanisława- OSP Pienice
– Dh Michał Wilkowski- OSP Pienice
– Dh Rafał Wilkowski- OSP Pienice
– Dh Mariusz Zaleski- OSP Pienice
– Dh Dariusz Zdunek- OSP Wólka Drążdżewska
– Dh Grzegorz Zduniak- OSP Przytuły

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »