Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia 2015 roku na sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu brała udział cała społeczność szkolna, dzieci z oddziałów przedszkolnych, nauczyciele wraz z Panią dyrektor oraz pracownicy szkoły. Każdy uczeń miał przypięty biało – czerwony kotylion lub flagę. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o 8.00.
Na hasło „Baczność!, Do hymnu!” odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. „Mazurek” – pieśń nadziei i zwycięstwa, zachęcał do walki i wytrwania w trudnych, przełomowych dla Polaków momentach historycznych. Następnie szóstoklasiści opowiedzieli o wielkiej radości płynącej z ustanowienia Konstytucji 3 Maja, przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Nie byłoby, tego święta, radosnych wiwatów, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki i Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim uchwalili ustawę, która gwarantowała każdemu mieszkańcowi Polski wolność między innymi słowa i wiary. Była dowodem, że Polacy potrafili znaleźć siły na wydobycie kraju z upadku.Z dużym zainteresowaniem publiczność wsłuchała się w słowa piosenki „Polskie kwiaty” zaśpiewane przez Olę Zega i „Żeby Polska była Polską” przez Sebastiana Jędrzejewskiego. Daria Kruk została nagrodzona dużymi brawami za wykonanie piosenek: „Ojczyzna” i „Taki kraj”. Na apelu nie zabrakło wierszy patriotycznych oraz „Mazurka 3 Maja”. Głównym celem apelu było wyrabianie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Na zakończenie głos zabrała
p. dyrektor, która podziękowała uczniom za wspaniałą lekcję patriotyzmu oraz p. Anieli Szewczak za przygotowanie uroczystości.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »