Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 25 kwietnia 2015 r. w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki) odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Eliminacjach wzięło udział 104 uczestników z 38 powiatów województwa mazowieckiego w tym reprezentant Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, Sebastian Jędrzejewski. Podczas turnieju młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności. W tym czasie opiekunowie mieli możliwość odbycia spotkania i zgłoszenia uwag organizacyjnych i merytorycznych. W czasie przerwy młodzież mogła obejrzeć pokaz ratownictwa przygotowany przez strażaków z KP PSP w Grodzisku Mazowieckim. Sebastian uzyskał 17 punktów z testu, zabrakło mu tylko 5 do udziału w dalszej rywalizacji. Jest to bardzo duże osiągnięcie ucznia, który pierwszy raz w historii szkoły reprezentował powiat i szkołę w wojewódzkich eliminacjach tego turnieju. Do finału ustnego, po dogrywce, zakwalifikowało się po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej. Tutaj uczestnicy mogli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na koniec turnieju finaliści otrzymali wspaniałe nagrody, dyplomy i upominki ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie oraz firmy z terenu powiatu grodziskiego. Opiekunowie otrzymali pamiątkowe albumy, które ufundował Mazowiecki Kurator Oświaty.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 1   Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2   Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »