Zakończono budowę nowej linii oświetleniowej i zmodernizowano oświetlenie na terenie gminy

logo

Gmina Krasnosielc zakończyła kolejną inwestycję polegającą na budowie nowej linii oświetleniowej w miejscowości Wymysły oraz modernizacji oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Chłopia Łąka, Drążdżewo Małe, Karolewo, Krasnosielc Leśny, Niesułowo, Nowy Sielc, Pienice, Przytuły i Raki.
Celem modernizacji było obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, a także podniesienie jakości oświetlenia dróg. Nowe oświetlenie zostało dostosowane do obowiązujących w tym zakresie norm, co w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Wykonawcą całości zadania była firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stefan Toryfter z Makowa Maz. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 344 114,69 zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ponad 200 tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »