Konkurs Poetycki „Idę po świętych Twych śladach”

W dniu 10 czerwca bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu Poetyckiego przeprowadzonego pod hasłem „Idę po świętych Twych śladach”, którego organizatorem był Szkolny Klub Literacki „Pegaz”, działający przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10.00. Gości powitał dyrektor ZS pan Andrzej Maluchnik, a następnie głos zabrała przewodnicząca konkursowego jury – pani Krystyna Artemiuk, która z wielkim entuzjazmem wypowiadała się o całym wydarzeniu, zwracając się do uczestników słowami: „Kochani, czekałam na wasze utwory jak na świeży, ciepły powiew wiosny. Zdążyliście przyzwyczaić nas (komisję konkursową) do utworów na wysokim poziomie. Przez te dwanaście lat nazbierało się wiele wyjątkowych wierszy. Wśród nich są prawdziwe perełki, teksty dojrzałe, oryginalne, z pomysłem, napisane z zacięciem i twórczym temperamentem, wzruszające i głęboko refleksyjne. Warto je opracować i opublikować jako twórczą syntezę konkursu, plon czy dorobek Klubu Literackiego „Pegaz”.”
Nie zabrakło także słów krytyki: „Potraktowaliście temat zbyt dosłownie i stworzyliście wierszowane hagiografie i panegiryki, posługując się przy tym językiem szablonowym, zwrotami z wyrażeniami powszechnie znanymi, zbyt utartymi. Czyż baliście się pisać o świętości tak, jak o niej myślicie? Czy naprawdę trzeba do tego używać języka środków masowego przekazu? Warto uwierzyć w siebie, pozwolić unieść się nieskrępowanej wyobraźni, zatracić w myśli, zadomowić w słowie, swoim własnym słowie. A reszta, to już tylko forma, „takt – nie wędzidło”.
Następnie przyszedł czas na najprzyjemniejszą część dnia, a mianowicie ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród. Zaszczytne pierwsze miejsce powędrowało do uczennicy PG w Krasnosielcu Kamili Jasińskiej, drugie miejsce należało do Dominiki Matuszewskiej (Krasnosielc) oraz Rafała Wiewiórkowskiego (z Gąsewa), a na ostatnim miejscu na podium uplasowali się Monika Komorowska (z Chorzel), Malwina Więcek (z Krasnosielca) i Wiktoria Włodarska (z Krasnosielca). Wyróżnione zostało siedem prac.
Po gromkich brawach i gratulacjach scena została przekazana gospodarzom uroczystości, którzy pod kierunkiem p. Wiesławy Mydło, p. Niny Grabowskiej oraz s. Agnieszki Ciurzyńskiej przygotowali część artystyczną i umili zaproszonym gościom czas śpiewem, tańcem i recytacją. W międzyczasie, zgodnie z tradycją, zajadać można było przepyszne kremówki.

Patrycja Śladowska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »