Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody

logo

Zakończono prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Krasnosielcu. Wykonawcą robót zarówno budowlanych, sanitarnych, instalacyjnych jak i elektrycznych była firma KREVOX z Warszawy.
Modernizacja stacji uzdatniania wody jest kontynuacją projektu „Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej w Gminie Krasnosielc – II etap”, w ramach którego, w minionym roku, wykonano także 36 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowano 12 sztuk istniejących już oczyszczalni. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 2 mln 670 tys. zł, a pozyskana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 ok. 1 mln 646 tys. zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »