Baza pomysłów do Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przystąpieniem Gminy Krasnosielc do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” zapraszamy mieszkańców do zgłaszania pomysłów do nowej strategii rozwoju na lata 2016-2023 tworzonej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”. Państwa pomysły posłużą do wytyczenia kierunków działań na najbliższe lata i pozyskania środków dla mieszkańców obszaru z funduszy unijnych. Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem www.lgdzielonyszlak.pl i przesłanie do LGD do dnia 31.07.2015 roku.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »