Laureat kuratoryjnego konkursu geograficznego

Uczeń Gimnazjum w Krasnosielcu, Kacper Włodarski z klasy IIId został laureatem konkursu geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Tym samym Kacper kontynuuje bardzo wysokie osiągnięcia naszych uczniów w tym konkursie: Adama Suskiego – finalisty konkursu w roku ubiegłym, Eli Tupacz – laureatki konkursu sprzed dwóch lat i Dominiki Domińskiej – finalistki konkursu sprzed dwóch lat.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 18 maja w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie – laureaci konkursów, ich rodzice, dyrektorzy szkół z których laureaci pochodzą oraz nauczyciele, którzy przygotowywali tych uczniów do konkursów. Spotkanie prowadził pan Jarosław Zaroń – dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wśród zaproszonych gości byli: Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Krystyna Mucha Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, dr Krzysztof Bryś Prodziekan ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej.
„,Chylę czoło przed Waszymi osiągnięciami, ponieważ jesteście na początku budowania ścieżki swojej kariery. Pierwsze ważne wybory dopiero przed Wami, a już tyle zdołaliście osiągnąć. Nie udałoby się Wam odnieść takich sukcesów, gdyby nie Wasza systematyczność, determinacja, dyscyplina i jasne formułowanie celu” – powiedziała pani Wicekurator Katarzyna Góralska, gratulując uzdolnionym uczniom.
W obecności innych wyróżnionych gimnazjalistów Kacper otrzymał dyplom potwierdzający zdobycie tytułu laureata wraz z gratulacjami z rąk pani Wicekurator Oświaty. Rodzice ucznia i nauczyciel geografii odebrali podziękowania i listy gratulacyjne. Następnie laureaci, rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali wiele gratulacji od organizatorów konkursów przedmiotowych i zaproszonych gości. W swoich przemówieniach podkreślali oni, że kuratoryjne konkursy przedmiotowe to zawody najwyższej rangi, cieszą się one największym prestiżem, ale są to jednocześnie konkursy o największym stopniu trudności. Liczba laureatów i finalistów w szkole stanowi jeden z najważniejszych mierników w klasyfikowaniu szkół w rankingach.
Po uroczystości wręczenia dyplomów wystąpił pan Radek Brzóska, dziennikarz popularnonaukowy, prowadzący autorski program ,,Jak to działa?” na antenie TVP1 i Discovery Science. Przedstawił on młodym naukowcom oraz zaproszonym gościom prezentację pt. ,,Małe jest wielkie”. Zachęcał uczniów do dalszych kreatywnych działań w dziedzinie nauki. Po wykładzie można było zamienić kilka słów z prowadzącym, który chętnie odpowiadał na pytania młodych prymusów. Cała uroczystość była ogromnym przeżyciem zarówno dla uczniów jak i osób im towarzyszących.
Celem konkursu było rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień geograficznych. Jego temat w tym roku szkolnym brzmiał: „Moje miejsce w Europie”. Pierwszy etap (szkolny) konkursu dotyczył środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki Polski oraz jej sąsiadów. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Kacper Włodarski z klasy IIId i Kamil Skoroda z klasy IIIc. Drugi etap (rejonowy) odbył się w Ostrołęce i odnosił się do środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki Polski.
Tylko dwoje uczniów z naszego rejonu (delegatury ostrołęckiej), w tym Kacper Włodarski, uzyskało ponad 80% punktów możliwych do zdobycia i awansowało do etapu wojewódzkiego. Trzeci etap (wojewódzki) konkursu odbył się w Warszawie i dotyczył naszego regionu – województwa mazowieckiego. Kacper przekroczył próg 80% punktów możliwych do zdobycia i został laureatem konkursu. Lista laureatów liczy zaledwie 50 uczniów z całego województwa mazowieckiego, głównie ze szkół warszawskich.
Zdobywając tytuł laureata Kacper został zwolniony z pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych uzyskując maksymalną liczbę punktów, uzyska też dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz oczywiście stopień celujący z geografii na świadectwie końcowym z gimnazjum.
A oto jak sam Kacper opisuje uroczystość wręczenia wyróżnień i udział w konkursie:
Uroczystość podsumowania konkursów była dla mnie dużym przeżyciem. Samo miejsce spotkania – aula Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podkreślało znaczenie tej uroczystości. Podczas wręczania dyplomów panowała podniosła atmosfera. Otrzymany dyplom i gratulacje od pani Kurator spowodowały, że poczułem się bardzo wyróżniony. Uroczystą galę uatrakcyjnił prezenter telewizyjny Radosław Brzózka, który poprowadził dla nas wykład na temat “Małe jest wielkie”. Ponieważ interesuję się przedmiotami przyrodniczymi, zwłaszcza astronomią, był on dla mnie bardzo ciekawy. Po prezentacji pana Radka można było z nim porozmawiać i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.
Do udziału w konkursie geograficznym skłoniło mnie zainteresowanie przyrodą. Już jako mały chłopiec oglądałem wiele filmów przyrodniczych, z których pochodzi moja wiedza i chęć jej pogłębienia. W późniejszym wieku moje zainteresowania skupiły się szczególnie na astronomii. Stało się to od chwili, gdy brat zabrał mnie na obserwację nieba. Przeczytałem wtedy całą masę książek dotyczącą wszechświata. Całymi wieczorami przeglądałem mapę nieba, uczyłem się nazw gwiazd, gwiazdozbiorów, gromad gwiazd, a nawet galaktyk, spośród których tylko jedna jest widoczna gołym okiem. Od dziecka chętnie też studiowałem wiele map, które mi tylko wpadły w ręce i ta pasja spowodowała, że geografia stała się dla mnie ulubionym przedmiotem. Potwierdzeniem tego stały się lekcje geografii w gimnazjum i wysokie wyniki uzyskiwane z tego przedmiotu. Szczególnie trudny był trzeci etap konkursu, który obejmował Mazowsze i Warszawę, a prawie wszyscy uczestnicy finału pochodzili z Warszawy. Musiałem więc nauczyć się również tego, co młodzież warszawska zna od dziecka. To ogromny zaszczyt, że udało mi się zabłysnąć nie tylko w szkole, ale że byłem jedynym reprezentantem naszego powiatu, a także jednym z najlepszych geografów w województwie. Uzyskanie tytułu laureata umożliwia mi podjęcie nauki w liceum w Warszawie, mam szanse na uzyskanie stypendium. Dziękuję panu Edmundowi Mące, który poświęcił bardzo dużo czasu, aby mnie przygotować do wszystkich etapów konkursu. Pana zaangażowanie w przygotowanie mnie sprawiało, że jeszcze bardziej się starałem. Cieszę się bardzo, że moi rodzice i pan Edmund Mąka mogą być ze mnie dumni.
Społeczność szkolna serdecznie gratuluje Kacprowi oraz jego rodzicom tak wielkiego sukcesu jakim jest zdobycie tytułu laureata konkursu. Jesteśmy zadowoleni, że systematyczna, wielomiesięczna praca przyniosła taki wynik. Życzymy Ci, abyś nadal rozwijał swoje naukowe pasje oraz składamy życzenia powodzenia w dalszych etapach kształcenia.
Serdecznie pozdrawiam „moje złotka”, czyli laureatów i finalistów konkursów których przygotowywałem, szczególnie tych z ostatnich dwóch lat: Adama Suskiego – finalistę kuratoryjnego konkursu geograficznego, Elę Tupacz – laureatkę kuratoryjnego konkursu geograficznego i finalistkę kuratoryjnego konkursu historycznego, Dominikę Domińską – finalistkę kuratoryjnego konkursu geograficznego, Olę Wilkowską – finalistkę konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Radka Ładę – finalistę kuratoryjnego konkursu historycznego i finalistę konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Wy zainspirowaliście mnie do napisania tego tekstu. Wasze osiągnięcia były również wyjątkowe. My też pamiętamy o Was. Wiemy, że świetnie realizujecie swoje zamierzenia w swoich nowych szkołach. Trzymajcie tak dalej i spełniajcie swoje marzenia!

Edmund Mąka, Kacper Włodarski

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »