Ankieta do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac, przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”, nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru (do którego przynależy gmina Krasnosielc), prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w kolejnych etapach budowy strategii.
Wszystkie pomysły/projekty, które chcemy zrealizować muszą zostać uwzględnione w strategii – tego czego nie zaplanujemy nie będzie można zrealizować
Dokładne Informacje można znaleźć na stronie lgdzielonyszlak.pl

Ankieta

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »