Zakończenie roku szkolnego w Drążdżewie

W piątek, 26 czerwca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się mszą świętą o godz. 8.00 odprawioną przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego w intencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie o godz. 9.30 na sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili goście: pan Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski i pan Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc. Obecni byli także: ksiądz Leszek Kamiński, ksiądz kanonik Andrzej Groblewski, Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Gminy Krasnosielc – pani Anna Kruk, opiekunka szkolnego Koła Caritas – pani Maria Cieszewska, nauczyciele, rodzice, pracownicy oraz oczywiście uczniowie klas I-VI. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Barbarę Kluczek odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły, a następnie głos zabrał pan Dariusz Wierzbicki. Ze wzruszeniem patrzył na tegorocznych absolwentów, ponieważ był ich wychowawcą w trakcie swojej pracy w Drążdżewie. Pan Wierzbicki pogratulował uczniom odniesionych sukcesów i życzył kolejnych, w następnych latach nauki. W dalszej części uroczystości pani dyrektor podsumowała pracę szkoły w minionym roku, a następnie wraz z wychowawcą klasy VI panem Marcinem Gutowskim wręczyła świadectwa ukończenia szkoły i nagrody tegorocznym absolwentom. Tego dnia szczególnie mocno biły serca szóstoklasistów, gdyż ukończyli już edukację w tej szkole i stali się już absolwentami. Rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Uczniowie klasy szóstej złożyli ślubowanie i pożegnali sztandar szkoły. Potem klasa piąta, w krótkim występie artystycznym pożegnała absolwentów oraz wręczyła im drobne upominki. Następnie głos zabrał pan Paweł Ruszczyński, który oprócz gratulacji i podziękowań złożył na ręce pani dyrektor prezent dla szkoły. Najważniejszą częścią było jednakże wręczenie dwojgu absolwentom: Sebastianowi Jędrzejewskiemu oraz Darii Kruk, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych, ufundowanej przez Wójta i Radę Gminy Krasnosielc. Gratulacje otrzymali również rodzice stypendystów, a pan wójt zachęcał pozostałych uczniów do brania przykładu z koleżanek i kolegów, którzy odnieśli sukcesy. Po wystąpieniu pana wójta głos zabrała pani dyrektor dziękując za wyróżnienia dla uczniów i wsparcie ze strony organu prowadzącego. W dalszej części uroczystości świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie klasy IV i V. Były również nagrody za najlepsze wyniki w nauce, czytelnictwo, stuprocentową frekwencję oraz pracę w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Caritas. Pani dyrektor dziękowała również rodzicom za życzliwą współpracę w minionym roku szkolnym. Rok szkolny 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie został zamknięty. Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem świadectw.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »