„Odpowiedzialny sprzedawca”

„Odpowiedzialny sprzedawca” – to hasło V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem kampanii jest edukacja sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizatorem szkolenia dotyczącego konsekwencji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim oraz skutków zdrowotnych konsumpcji alkoholu przez takie osoby.
Szkolenie prowadzane jest za pomocą platformy www.odpowiedzialnysprzedawca.pl
Pracownicy sklepów mogą sprawdzić swoją wiedzę oraz zweryfikować umiejętności z zakresu asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Sprzedawcy oraz właściciele sklepów, którzy nie przestrzegają ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, ryzykują nie tylko utratą zezwolenia na sprzedaż, ale przede wszystkim postępują nieetycznie, nie dostrzegając poważnych konsekwencji takiego zachowania – jak utrata zdrowia, uzależnienie i wejście w konflikt z prawem przez młodego człowieka.
Internetowa platforma szkoleniowa dla sprzedawców, jest bezpłatnym, uniwersalnym i ogólnodostępnym narzędziem e-learningowym podnoszącym kwalifikacje w obszarze asertywnych zachowań dotyczących odmowy sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu zachęca właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych do uczestnictwa w kampanii i proponowanym szkoleniu.

Stanisława Gołaszewska
Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »