Rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE
 
UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy
o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45
We wniosku należy m.in.:
1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
– z płatnościami podatków
– w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf
W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie
(tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »