Inauguracja nowego roku szkolnego w Drążdżewie

We wtorek 1 września 2015 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Po dwumiesięcznym okresie wakacji uczniowie, przedszkolaki, grono pedagogiczne i rodzice przybyli na uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Był to szczególnie ważny dzień dla pierwszoklasistów. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą odprawioną o godz. 8:00 w kościele parafialnym przez księdza proboszcza Leszka Kamińskiego. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Na początek oddano honory symbolom narodowym. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Kluczek, która przedstawiła kadrę pedagogiczną, przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny, zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »