Usunięto kolejną porcję azbestu

1

Gmina Krasnosielc już od kilku lat realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest. Również w roku 2015 pomogła mieszkańcom pozbyć się płyt eternitowych. Wyniku podjętej akcji z terenu gminy zniknęło ok. 55 ton pokryć dachowych zawierających azbest. Demontażu, zbiórki i utylizacji dokonała specjalizująca się w tej dziedzinie firma Środowisko i Innowacje z Dobrowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 23.088,24 zł, w tym 85% stanowi dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »