Goście z Izraela

2 września 2015 roku absolwenci klas III gimnazjum w Krasnosielcu mieli okazje gościć potomków polskich Żydów mieszkających w Izraelu. Celem spotkania było przedstawienie projektu upamiętniającego lokalną przedwojenną społeczność żydowską. Nasi gimnazjaliści uczestniczyli w programie w programie „Szkoła Dialogu” w 2014r. dzięki czemu otrzymali tytuł finalisty i mogli wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
Spotkanie rozpoczęło się od prawie dwugodzinnej wizyty w naszej szkole. Każdy z uczniów mógł porozmawiać w języku angielskim z gośćmi. Okazali się oni niezwykle sympatyczni, co ułatwiło nawiązanie bliższych relacji. Następnie absolwentki naszej szkoły Klaudia Ciuchta i Patrycja Śladowska zaprosiły wszystkich na wspólną wycieczkę po Krasnosielcu, która została przetłumaczona na język angielski (Ogromne podziękowania dla Pani Anny Zasztoft za tłumaczenie tekstu i zaangażowanie w spotkanie). Wycieczka była dla uczniów okazją do opowiedzenia, w jaki sposób projekt pogłębił ich rozumienie polsko-żydowskiej historii. Dla pozostałych, którzy ze chcieli uczestniczyć w projekcie, okazją do zobaczenie na czym polega takie przedsięwzięcie. Na zakończenie wręczono gościom skromne upominki, ufundowane przez Wójta Gminy Krasnosielc-Pana Pawła Ruszczyńskiego, promujące naszą gminę. Następnie opiekun gości wręczył Agnieszce Radomskiej statuetkę kaktusa. W kulturze hebrajskiej symbolizuje ona Żydów urodzonych w Izraelu.
Miniony dzień był wielkim sukcesem, a goście nie potrafili wyjść z podziwu dla zaangażowania uczniów i nauczycieli. Ta wizyta to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z historią Polaków i Żydów oraz wspólnego poszukiwania sposobu na budowanie przyszłej, owocnej współpracy polsko-żydowskiej.
Podziękowania dla dyrektora szkoły Pana Andrzeja Maluchnika, wszystkich nauczycieli, pracowników. Dziękujemy uczennicom Wiktorii Załęskiej i Martynie Rutkowskiej za przygotowanie poczęstunku oraz Piotrowi Bojarskiemu-fotografowi, a także wszystkim zaangażowanym w to niezwykłe spotkanie.

Zapraszamy do galerii

List 5 List 2 List 3 List 4 List 1

* Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieży i środowisk opiniotwórczych
 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »