Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej oraz Wójt Gminy Krasnosielc serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 października 2015 r. o godzinie 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu na I piętrze.
Tematem spotkania będzie omówienie diagnozy środowiska lokalnego – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wójt
/-/
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »