Pasowanie na ucznia w Krasnosielcu

W dniu 2 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu zostali pasowani na uczniów szkoły. W uroczystości wzięła udział cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy niejednego pierwszoklasisty, gdyż dzięki temu dziecko ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym. Poza tym, oprócz rozpoczęcia roku, będzie to pierwsza impreza szkolna, w której dziecko będzie aktywnie uczestniczyło. Uroczystość pasowania rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Szkoły – pana Andrzeja Maluchnika, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił rolę edukacji w rozwoju dziecka. Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy Krasnosielc pan Paweł Ruszczyński, który powiedział m.in. „…zaczyna się dla was ważny, trudny etap. Życzę dzieciom, rodzicom, nauczycielom dużo siły, zapału w zdobywaniu wiedzy”. Po części oficjalnej nadszedł czas na prezentację umiejętności i talentów pierwszaków, których przygotowały panie wychowawczynie Iwona Chełchowska i Hanna Talarska. Odświętnie ubrane w kolorowych biretach zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił pan dyrektor, dotykając olbrzymią kredką – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie uczniowie z rąk pani dyrektor Anny Kardaś otrzymali dyplomy i drobne upominki od rodziców i Wójta Gminy Krasnosielc. W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie nowo wybranych uczniów do Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunkami są panie Małgorzata Czarnecka i Wanda Dziąba.

Andrzej Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »