Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Krasnosielc do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025.

Konsultacje projektu trwają w dniach 7 – 30 października 2015 r. i polegają na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasnosielcu www.ugkrasnosielc-bip.pl oraz na stronie internetowej gminy www.gminakrasnosielc.pl.

2) wyłożeniu do wglądu w wersji papierowej projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025 w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu, ul. Rynek 40, 06 – 212 Krasnosielc (w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy pok. nr 21, I p.)

3) przyjmowaniu od mieszkańców za pomocą formularza konsultacyjnego pisemnych uwag, propozycji dotyczących udostępnionego projektu strategii.

 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1  Zarządzenie Nr 56

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »