Budowa garażu w Niesułowie zakończona

4 października odbyło się oficjalne otwarcie budowy garażu przy powstającej dzięki determinacji mieszkańców Niesułowa remizie. I etap inwestycyjny, oprócz garażu, obejmował również budowę świetlicy wiejskiej w stanie surowym zamkniętym. W II etapie planowane są roboty wykończeniowe.
Tuż przed odświętnym obiadem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie miejscowości, proboszcz amelińskiej parafii ks. Szczepan Borkowski poświęcił nowo wybudowany obiekt. Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesułowie, wójt gminy Paweł Ruszczyński oraz sołtys wsi Magdalena Zduńczyk dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Zaproszeni goście – radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim Piotr Brdękiewicz – deklarowali w swych wystąpieniach pomoc przy realizacji II etapu inwestycji. Strażacy przygotowali prezentację multimedialną ukazującą poszczególne etapy budowy.
Pragnę przypomnieć, że inwestycja jest realizowana przy ogromnym zaangażowaniu tutejszego społeczeństwa. Mieszkańcy przez wiele lat gromadzili materiały budowlane i środki finansowe na budowę remizy. Wójt i rada gminy udzielili wsparcia finansowego z budżetu gminy, aby trud tych ludzi, jak najszybciej przyniósł oczekiwane efekty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Beaty Dzwonkowskiej.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »