Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Krasnosielcu

W dniu 13 października 2015 r. w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczęły przewodniczące Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Julia Chełchowska i Wiktoria Załęska. Powitały przybyłych gości: Wójta Gminy, emerytowanych nauczycieli, nauczycieli, pracowników obsługi oraz całą społeczność szkolną. Uczennice klas trzecich SP rozpoczęły część artystyczną tańcem nowoczesnym do piosenki Shakiry. Potem uczniowie klas trzecich recytowali wiersze i śpiewali piosenki dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły za serce, uśmiech, wychowanie, wiedzę i pomoc.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej Maluchnik. Pan dyrektor powiedział m. in.: „…Dzień Edukacji Narodowej to wspólne święto całej społeczności szkolnej, okazja do złożenia życzeń i podziękowań za trudną i odpowiedzialną pracę”. Dyrektor podziękował także pracownikom obsługi dzięki, którym szkoła jest gotowa każdego dnia na przyjęcie uczniów. Docenienie roli szkoły w społeczeństwie to obecność pana Wójta Gminy Pawła Ruszczyńskiego i przewodniczącej Rady Rodziców w Gimnazjum pani Ewy Mamińskiej. Dyrektor podziękował uczniom klas trzecich oraz ich opiekunom paniom: Alinie Błaszkowskiej, Hannie Flejszer, Annie Kardaś i Ewie Olkowskiej za przygotowanie części artystycznej.
Przy tej uroczystej okazji Dyrektor wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora, otrzymali je: Alina Błaszkowska, Iwona Chełchowska, s. Agnieszka Ciurzyńska, Hanna Flejszer, Agnieszka Gałązka, Bogusława Dudek, Anna Kardaś, Szymon Kołakowski, Wioletta Kuprajtys, Małgorzata Piórecka, Robert Pawłowski, Agnieszka Radomska i Iwona Ziemska. Nagrody otrzymali też pracownicy obsługi: Agnieszka Bojarska, Joanna Janik, Wiesława Kopczyńska, Krzysztof Skoroda i Jolanta Myślak.
Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy Paweł Ruszczyński. W imieniu własnym i całej Rady Gminy złożył wszystkim pracownikom Zespołu Szkół najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył Nagrodę Wójta pani Wiesławie Mydło.
W trakcie trwania uroczystości przedstawiciele Samorządów Uczniowskich PSP i PG wręczali kwiaty wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Marzenna Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »