Udrażnianie rowów melioracyjnych

wfos

Gmina Krasnosielc zakończyła udrażnianie rowów melioracyjnych. W wyniku realizacji zadania udrożnionych zostało 21 400 mb rowów, co przyczyniło się do ochrony aż 100 ha powierzchni terenów zurbanizowanych. Jest to zabieg bardzo ważny, gdyż niedrożne rowy są przyczyną wielu podtopień nie tylko gruntów ale i posesji. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w formie dotacji z WFOŚIGW w Warszawie w wysokości 37.450,00 zł. Natomiast całkowity koszt wyniósł 74.900,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »