Ekologiczne warsztaty filmowe pn. „Eko Gmina w obiektywie”

W październiku i listopadzie br. we wszystkich gminnych szkołach podstawowych odbyły się warsztaty filmowe na temat ekologii.
Na zajęciach zostały omówione poszczególne etapy powstawania filmu, od przygotowania scenariusza, po zdjęcia na planie, aż do produktu finalnego, tj. nagrania spotu edukacyjno – przyrodniczego. Młodzi filmowcy, korzystając z profesjonalnych narzędzi nauczyli się posługiwania zoomem, synchronizacji dźwięku z obrazem, a także uświadomili sobie jak ważna jest rola światła. Uczniowie mieli także okazję przełamać swoją nieśmiałość i po raz pierwszy wystąpić przed kamerą. Okazało się, że początki wcale nie są takie łatwe.
Mamy nadzieję, że warsztaty zainspirują uczniów do bardziej wnikliwego oglądania otaczającej nas przyrody, a także skłonią do częstszego utrwalania jej piękna aparatem cyfrowym czy kamerą.
Zajęcia przeprowadzili trenerzy z firmy MediaSchool.pl z Warszawy.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu, które Gmina Krasnosielc pozyskała ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokosci 11 tys. zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 tys zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »