„Umiem pływać”

 

1

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpia” w porozumieniu z dyrekcją szkoły uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do ogólnopolskiego projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Podstawowe cele projektu to:
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej ( pływalnie )
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Realizując projekt bardzo ważne było wdrażanie dzieci do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Pływanie przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się większą odwagą od niepływających rówieśników.
Istotna jest również kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia, jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia odbywały się w okresie od lutego do czerwca raz w tygodniu – uczniowie klas IIIab i klasy IIa ( obecnie klasy IVab i IIIa) a od września do listopada – uczniowie klasy IIIb i klas IIab. Dzieci oprócz nauki pływania mogły korzystać z atrakcji pływalni w Chorzelach ( zjeżdżalnie, jacuzzi, mały basen ). Uczniowie klas I, II i III tajniki nauki pływania poznawali podczas 20 – godzinnych zajęć na krytej pływalni w Chorzelach pod kierunkiem instruktora Radosława Zakrzewskiego.
Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była bardzo wysoka.
Podstawowe dofinansowanie projektu uzyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszty transportu zapewnił Wójt Gminy Krasnosielc. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Justyna Oleksy, Anna Chodkowska, Hanna Flejszer, Alina Błaszkowska, Hanna Talarska, Iwona Chełchowska, Anna Kardaś, Agnieszka Gałązka, Katarzyna Grabowska, Szymon Kołakowski i Grzegorz Gałązka. Nauczyciele opiekowali się uczniami nieodpłatnie w formie wolontariatu poświęcając swój wolny czas. Od września do listopada do opieki nad dziećmi włączyli się rodzice: głównie pani Joanna Kuplicka, a także pani Aneta Polakowska i Katarzyna Drewelus za co bardzo dziękujemy.
Serdeczne podziękowanie składamy Wójtowi Gminy Pawłowi Ruszczyńskiemu za okazaną pomoc w realizacji projektu.

Zarząd UKS „ Olimpia”

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »